STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
Ren Leg
Blokken 69
3460 Birkerød
E-mail: info@renleg.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer ...
 
Ordre nr. ________________
 
Bestilt den __________________________          Modtaget den __________________________
 
Forbrugerens navn _____________________________________________________________________
 
Forbrugerens adresse _____________________________________________________________________
 
Forbrugerens underskrift _____________________________________________________________________
 
Dato __________________________